Posts with tag: #Dao protocol

Thử code đẹp hơn với Dao Protocol trong swift

03 July 2019 — Written by Chính Phạm
#iOS#Swift#Extension#Dao protocol

Xét một cách trực quan và thẩm mĩ thì UILabel được khai báo tận 2 lần, việc khai báo nhiều lần như vậy cũng không phải là xấu, vì nó là...

Read more →