Posts with tag: #iOS

Thử code đẹp hơn với Dao Protocol trong swift

03 July 2019 — Written by Chính Phạm
#iOS#Swift#Extension#Dao protocol

Xét một cách trực quan và thẩm mĩ thì UILabel được khai báo tận 2 lần, việc khai báo nhiều lần như vậy cũng không phải là xấu, vì nó là...

Read more →

RxSwift + MVVM: Cách viết một ViewModel đơn giản!

01 June 2019 — Written by Chính Phạm
#RxSwift#MVVM#iOS

Sau hơn một năm chinh chiến trên dự án thật, dần dần mình áp dụng RxSwift vào nhiều hơn trong việc code dựa trên...

Read more →

Tôi đã fix bug layout của một app iOS như thế nào?

28 May 2019 — Written by Chính Phạm
#iOS#swift#thu thuat iOS

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với thông báo bên dưới mỗi khi build app đúng không? Hoặc có thể bạn thấy rồi nhưng...

Read more →