Posts with tag: #thu thuat iOS

Tôi đã fix bug layout của một app iOS như thế nào?

28 May 2019 — Written by Chính Phạm
#iOS#swift#thu thuat iOS

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với thông báo bên dưới mỗi khi build app đúng không? Hoặc có thể bạn thấy rồi nhưng...

Read more →